TẠO KỊCH BẢN TẶNG QUÀ - NHẮC KHÁCH HÀNG MUA (TÍNH NĂNG GIỎ HÀNG BỊ BỎ RƠI)

Xem chuỗi video này, hoàn thành nó để sở hữu kĩ năng Chatbot ứng dụng vào kinh doanh

21 Ngày thành thạo
Messenger Marketing

XEM BÀI TẬP

Để lại bình luận, câu hỏi để được hỗ trợ

Tạo tài khoản chatbot miễn phí: https://botsumo.io

VÀO NHÓM ZALO HỖ TRỢ

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH THỜI KỲ SỐ 

Khu kinh tế Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Điều Khoản Sử Dụng

Chính sách quyền riêng tư

VÀO NHÓM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, TRIỂN KHAI NGAY DỰ ÁN CỦA BẠN

VÀO NHÓM NGAY

Thông tin của Bạn được bảo mật